SKJULTE PROFETIER

- MESSIAS -

DE 888 ÅR


Hvor lang tid eksisterede Juda som fri, selvstændig nation - fra udvandringen af Ægypten, og til de igen kom under Ægyptens magt?

Og har det nogen betydning?

Læs mere...

DE 777 ÅR


Hvor lang tid eksisterede Israel som fri, selvstændig nation - fra udvandringen af Ægypten, og til de blev bortført til Assyrien?

Og har det noget med Messiasforjættelsen at gøre?

Læs mere...

DE 1480 ÅR


Israels bibelske tidslinie, som Gud ser den, fra udvandringen af Ægypten og til Jesus Messias blev korsfæstet i år 32 e.Kr.

Er der en dybere betydning?


Læs mere...- ISRAEL -

DE 70 ÅR


Israel blev holdt fanget i babylon

fra 606 til 536 f.Kr. - ialt 70 år, og Jeremias siger, at det var for, at landet kunne få sine sabbater godtgjort.


Hvad var det for 70 sabbatsår, Israel havde undladt at holde?

Læs mere...


DE 430 ÅR


Ezekiel taler i kap 4,5-6 om et begreb, han kalder "jeres misgerningsår", og de er for henholdsvis Israel og Juda tilsammen 430 år.


Men hvilke 430 år er det nøjagtig, at Ezekiel taler om?

Læs mere...

DE 2554 ÅR


"Jeg vil straffe jer 7-fold for jeres misgerninger" 

Kom der en sådan 7 foldig straf over Israel?


Læs mere...

- MENIGHEDEN -

DE 5 TJENESTER


Paulus taler i Ef.4,11 om menighedens 5 foldige tjeneste eller de 5 apostoliske embeder: Apostel, profet, evangelist og hyrde og lærer.

Disse 5 kaldes Guds administrerende hånd, og de er forbilledligt tilstede i det gamle Israel, som var ledt af dem, ligesom menigheden er det idag


Læs mere...

DE 7 ÅBENBARELSER


Kirken er givet 7 overordnede åbenbarelser til oplysning af Guds folk, og ved hvilken vi ledes ind i erkendelsen af Hans frelsesplan.

Disse 7 åbenbarelser var forbilledligt tilstede i Israel, og satte dem i stand til at tjene Ham.


Læs mere...

DE 9 NÅDEGAVER


I 1.Kor.12,8-10 taler Paulus om Helligåndens 9 nådegaver, som Gud gav til opbyggelse af menigheden.

Disse 9 gaver var forbilledligt tilstede i det gamle Israel i form af 9 redskaber, som blev brugt af præsteskabet under Gudstjenesten,


Læs mere...

PROFETISKE SYNER

A. A. ALLENS SYN


A. A. Allens syn, som gud gav ham i 1954.


Dette er opfyldelsen af ez.39,6
- ilden over de fjerne strandes trygge indbyggere...

Læs mere...


OVE FALGS SYN


"Hvad Herren åbenbarede i et syn - givet mig under en evangelisationsrejse i Jylland i midten af september 1928. Synet angår den forløste og af nåde frigjorte kirke."


Læs mere...

ALPH LUKAU'S CORONA VISION


I 2018 fik pastor Alph Lukau en åbenbaring om, at en mørk sky ville komme over jorden.

Død og rygter om død alle steder over hele jorden ville sprede frygt overalt...


Læs mere...

KIM CLEMENTS SYN


Profeten Kim Clement forudsagde Donald J. Trumps præsidentvalg, 9 år før det skete, og alle hånede og lo ad ham.

Undtagen de, som kendte i Ånden, at profetien var fra Gud.


Læs mere...

VIDEO FORKYNDELSE

"Gog sætter scenen for Antikrist


“GOG I MAGOGS LAND, FYRSTEN OVER ROSJ, MESJEK OG TUBAL..!” (Ez.38,2)


Hvem er han? Og under hvilke omstændigheder binder han op om sig for at drage på røvertogt i Det Hellige Land?

"Israels 888 år"


Hvor længe eksisterede Israel som en fri, selvstændig naton? Og har det nogen betydning?


Lyt til sammenhængen imellem israels historiske opbygning og den nytestamentlige menigheds indretning.

"Faderen, Guds kraft!"


Faderen, Sønnen og Helligånden er Kraften, Ordet og Den Hellige Tilstand