- Coronapasset -
Dyrets mærke?


Jeg vil gerne sige med det samme: Jeg er ikke af den opfattelse, at hverken coronapasset, coronatest eller vaccinering er det, der i Åb.13,17 benævnes som “Dyrets Mærke”

Jeg mener heller ikke, at WorldWideWeb forkortelsen www, som alle hjemmesider starter med, er “Dyrets Mærke”, selvom det hebræiske skrifttegn Waw, der svarer til vores W, er det sjette tegn i det hebræiske alfabet og har talværdien 6, og www dermed betyder 666.


Jeg tror heller ikke, at “Dyrets Mærke” er de stregkoder til maskinel aflæsning, som sidder på butikkernes varer, og som alle indeholder 666 - og det tror jeg ikke, selvom man ikke kan købe varerne uden at acceptere, at stregkoden er på dem.


Og jeg er heller ikke af den overbevisning, at det databaserede kropsaktivitetskryptovaluta system, som Bill Gates og Microsoft for nylig har optaget patent på, er “Dyrets Mærke” - selvom patentnummert hos WIPO er WO.2020.060606 - Bill gates som har doneret mange miliarder til vaccineindustrien og offentlige såvel som private instanser verden over; heriblandt adskillige danske universiteter, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.


Men som kristen skal man være mere end almindelig blind for at undgå at se den sataniske intention, som Gud afslører ved dette specielle tals “hélt tilfældige” optræden i netop disse nutidens og fremtidens betalingsmidler - dette tal, foruden hvilket, man tilfældigvis ikke kan købe eller sælge.

Covid-19 har givet internethandlen kronede dage, så alle befolkningerne i stor stil bevæger sig rundt imellem www/666-baserede webshops.


Hvis du køber noget i dagligvarehandlen, betaler du med stregkode/666.

Og snart er din økonomi influeret af din krops bevægelser, fordi den er forbundet til en kryptovaluta via et system, der har nummer 060606.


Men trods disse “tilfældigheder", er jeg hélt sikker på, at intet af det er opfyldelsen af Johannes’ profeti om “Dyrets Mærke”.


Og det er fordi, jeg deler den holdning, at “Dyret”, Antikrist som skal komme, ikke kan åbenbares, før den kristne menighed er bortrykket. Og da det er et mærke, som er hans navn eller hans navns tal, giver det heller ikke mening at tro på dette som en realitet før hans fremtræden.


Mærket bliver jo desuden - set i Guds perspektiv - indført for at skille fårene fra bukkene, og dette er kun muligt, hvis befolkningerne er klar over, at mærket repræsenterer Antikrist, som er personificeringen af al lovløshed, uretfærdighed og Gudløshed. Derfor er det også i overensstemmelse med Guds egen retfærdighed, at Han dømmer ALLE til ildsøen, som tager imod mærket; nemlig fordi de er fuldtud klar over, hvad de gør.

Desuden er det et mærke, som er et tal, og som man skal lade sig påføre sin pande eller højre hånd - ikke en indsprøjtning af et serum i blodet


Men…


Har der nogensinde været påført befolkningerne en begrænsning i handelsmulighederne, baseret på andet end ikke-selvvalgte omstændigheder; såsom race? Jeg tænker her på nazislogan’et “Kauf nicht bei Juden!” og Sydafrikas og USAs segregations-love og tilhørende skiltning med “Whites only!”, foran butikker, hvor kun hvide kunne handle


Det skulle da lige være i forhold til tro. Jeg kan ikke lige komme på andet end det muslimske dhimmi-skattesystem, som pålægger “vantro” at udrede en speciel skat, udelukkende pga. deres (manglende) tro. Men jeg kan forestille mig, at der tidligere har været opsat handelsbarrierer imellem f.eks. katolikker og protestanter? Jeg ved det ikke.


Hovedsagen i det, jeg her prøver at belyse, er imidlertid, at der mig bekendt ALDRIG har været en verdslig bestemt adskillelse imellem befolkningsgruppers handelsmuligheder, som var baseret på frivillighed - sådan som det kommer til at ske under Den Store Trængsel, hvor enhver, som ønsker at handle, må tage imod et mærke på panden eller sin højre hånd - ganske frivilligt.

Før nu.


Det ser ud til, at enhver, som ønsker at komme i en forlystelsespark, på cafe, restaurant, i biografen osv. må være i besiddelse af et Coronapas, som i øjeblikket har form af et testbevis. Dette er fordi, der kun er vaccineret omkring 150.000 borgere, når størstedelen af befolkningen er vaccineret, bliver testbeviset erstattet af et vaccinepas.


Det er frivilligt, om man vil vaccineres - nøjagtigt som det bliver frivilligt at bære “Dyrets Mærke”. Og på samme måde, som borgere uden "Dyrets Mærke", bliver borgere uden Coronapas nægtet muligheden for samhandel - ganske vist ikke fuldstændigt, men coronapasset ER jo netop heller ikke “Dyrets Mærke”.


Men det unikke ved Coronapasset er, til forskel for de andre forløbere for “Dyrets Mærke,” at det bliver for første gang et mærke, som skal bæres på kroppen. Foruden et stikmærke efter en kanyle og en DNA-modificerende vaccine i kroppen, skal borgeren være i besiddelse af tilhørende dokumentation for at kunne købe og sælge uden begrænsninger.


Dette er skridtet videre end en internet protokol eller mærkning af varer, som man må acceptere for at benytte dem. Dette er en aktiv involvering af befolkningen og en stilling, der skal tages, som er en meget kraftig indikation på den kommende opfyldelse af Bibelens sidste profeti om “Dyret”, “Mærket" og “Den Store Trængsel."