Brænder du
- for Jesus? -


Er du 100% fokuseret på den tjeneste Gud har kaldet dig til?

Er troen flyttet fra hjernen og ned i hjertet, så du kender Den Helligånds ild i dit indre, og du ikke bare har en intellektuel overbevisning?

Er ALT, hvad du gør og længes efter dette ene; at tjene Gud?

Ellers er det ikke underligt, at der ikke er vækkelse omkring dig. For vækkelse starter ALTID med dig selv og koster HELE din opmærksomhed.

Hvis du SAMTIDIG med, at du har et ønske om at blive en Herrens tjener, OGSÅ fylder dig med denne verdens fornøjelser og lader dine kødelige lyster tilfredsstille dig, vil Gud ikke bekræfte din tjeneste, og så sker der intet af betydning.

Og med dét mener jeg ikke, at du lever i åbenlys synd såsom vold, utugt eller tyveri, men ALT, hvad der ikke er til Guds herliggørelse, må væk, før Den Helligånds bekræftelse kan komme over dit liv.

Du må brænde for Ham alene.

Hvordan kan du tro, at du kan interessere dig for alt muligt andet og så SAMTIDIG forvente, at Hans kraft udfolder sig i din magtesløshed?

Hvordan kan du tro, at du SAMTIDIG kan dyrke:


frimærker, rollespil, spillefilm, fodbold, skuespil, tegneserier, computerspil, legetøj, puslespil, romaner, krimier, figurer, musik, kogekunst, Netflix, vinsmagning, peddigrør, modeltog, ugeblade, politik, kunst, kultur og deslige.

Det var jo JESUS, der skulle give dig alt, hvad dit hjerte begærer - og ikke denne verden, der skulle stille din trang til adspredelse og fylde dit hjerte med glæde.

Hvad hjertet er fyldt af, flyder munden og facebook over med.

Når du deler Guds Ord SAMTIDIG med, at du poster alle dine ligegyldige interesser, hobbies og hvad du ellers mener, du kan tillade dig at lukke ud af dét, der fylder dig, trækker du jo Guds ord ned på samme niveau og reducerer hans frelsesplan til kun én blandt mange andre fornøjelser, du har.

Dette forplumrer Guds råd og det billede af Ham, som du skulle forestille.

Og så kan du påberåbe dig nok så meget din gudfrygtighed, salvelse, indsættelse, tjeneste, selvopofrelse og ydmyghed.

Hvis ikke du lader Den Helligånd fortære og bortbrænde ALT dét, der fylder dit hjerte med den glæde, du skulle have haft fra Herren, kommer du ikke til at tjene Ham i Ånd og kraft, men dine ord vil fortsat være uden frugt og dit liv resultatløst.

Det, vi er kaldet til, er langt mere alvorligt og krævende, end noget andet du kan forestille dig, og før du indser det og lader dig sætte til side som et kar til Guds ære, vil du ikke være brugbar eller nyttig i Guds rige.

Læg det hele væk, lad Herren hellige dig til tjeneste og fokusér på Ham under bøn og faste. Så skal der SIKKERT ske noget i dit liv, som er efter Guds vilje…

“I kan ikke drikke både Herrens kalk og onde ånders kalk..”