Den største Konspiration

- af dem alle -


Verden er ledet af en usynlig magtelite, som kun har dette ene formål; at fordærve, tortere og dræbe så mange mennesker som muligt, for at opnå den totale verdensmagt.


Denne sammensværgelse forgrener sig nedad i samfundet, som styres og influeres med retning mod dens totale magtovertagelse og implementering til allernederste niveau, så alle handlinger i samfundet udføres i overensstemmelse med et kodeks, der ligger langt fra individets egne ønsker og lige så langt fra dets bedste.


Målet er et system, som skal munde ud i den åbenlyse ophøjelse af lederen af denne hemmelige kult til enevældig regent over først Europa og ultimativt; hele verden, og det særlige ved denne plan skulle være, at vi alle frivilligt og uden sværdslag underlægger os denne struktur i forblændelse og forundring over hans geni.


Dette er overbevisningen hos en stor gruppe fanatikere, og tilhængere af denne populistiske fantasi om en grundlæggende nederdrægtig intention hos vore dygtige og velmenende ledere, som efter deres mening prøver at lokke os i en dødsfælde, som vi ikke kan slippe ud af igen.


Det er af absolut nødvendighed at begrænse disse sølvpapirshattes muligheder for at sprede deres virkelighedsfjerne og frygtskabende propaganda, som skader tilliden til systemet og underminerer vores fælles bestræbelser for at opbygge det Utopia, som vi længes efter.


For ved deres mistænkeliggørende løgne sås der mistillid til dem, der er klogere end os og som ved, hvad der er bedst for os - og til systemets administratorer og dets øverste leder, som forhåbentlig snart skal fremstå for at tage hånd om dette altoverskyggende problem.


Denne oprørske sekt har eksisteret i 2000 år og været en hindring for loyalitet og samfundssind. Det er som om de ingen autoritetstro har; de lader ingen bestemme, hvad de skal tro, tænke eller tale. De mener, at de kan tillade sig fuld frihed og uafhængighed af os andre. De tror, de er bedre end os, og at de ved deres genstridighed kan vække en dårlig samvittighed hos os, som i dette perspektiv jo ikke fremstår som andet end viljesløse lemminger, der lader os styre af en fjendtlig magt.


Men dette er ikke tilfældet; ethvert fornuftigt menneske VIL dette kontantløse system, hvor alle er underlagt almenvellet i tanke, ord og handling, og hvor ingen stikker ud i autreret selvstændighed - et samfund hvor alle er enige og trækker på samme hammel i underdanig hengivelse til den større sammenhæng, og hvor den enkelte ofres for almenvellet.


Disse instigatorer og opviglere mener og påstår samtidig, at der findes en endnu højere magt, som står over vore gode system; en magt, som vil manifestere sig igennem den fuldstændige ødelæggelse og opløsning af vores magtstruktur, når den personificeres i en heltekonge, som skal nedstige fra deres imaginære himmel og oprette et superrige i Israel, af alle lande - apartheidstaten som påfører sine naboer de samme lidelser, som dens indbyggere selv er blevet udsat for fra vores side.


Disse konspiratorikere, som kalder sig “kristne” mener, at en person, som de kalder “Satan”, mener, at han og en hær af usynlige åndevæsener står bag al verdens ondskab, og at vores dygtige og samvittighedsfulde ledere er styret af dem.


Må de snart blive fjernet fra jordens flade, så det ultimative verdenssystem uhindret kan fremstå, og vi kan få den verdensleder, vi fortjener...