- Kalker du -
Profeternes
Grave?


"I hyklere! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave” (Matt.23,29)


Har du fået del i det nye liv med Helligånden - det levende fællesskab med en Gud i konstant bevægelse? Eller er du stivnet i en religiøs kirkekultur. Lever du i fortiden? Sætter du tidligere tiders store troshelte på piedestal eller i glasmontre med et messingskilt, som du jævnligt polerer?

Mange taler drømmende og i floromvundne vendinger om Guds store tjenere - altså; de døde af dem:

Moses, profeterne, Jesus, apostlene, kirkefædrene, martyrerne, valdenserne, albigenserne, Huss, Luther, Wesley, Spurgeon, Moody, Wigglesworth, Coe, Allen, osv…

Hvis disse helgener havde levet i dag, var de blevet udstødt af menighederne, ligesom de levende bliver det nu.

Disse fantastiske Guds generaler og helgener, som vi ligesom bekender os til og dækker os ind under og hvis autoritet og godkendelse, vi påberåber os. “Åh, hvilken Guds mand Evan Roberts var - havde jeg levet på hans tid, havde jeg helt sikkert fulgt ham og været med i vækkelsen i Wales!”

Ja, hélt sikkert. Du havde også fulgt Jesus, ikke? Og jeg mener; ikke bare på det sidste, hvor de fleste flygtede, vel? Nej, lige fra starten - havde du DA fulgt Ham? Der stod, at alle forlod Ham undtagen de tolv, og Han spurgte: “Vil I også gå bort?”

Nej de gik ikke bort. Og det var fordi, de var udvalgt af Herren selv til at tjene Ham.

Du skal altså være udvalgt for at følge Ham. Det er de fleste ikke. For de har ikke ladet Ham udvælge sig. De har derimod selv udvalgt Ham til at tjene dem og deres religiøse formål. Så nok holder de ud en tid, men når den mindste prøvelse kommer, falder de fra. Så begynd slet ikke at tale om folkets ringeagt, de religiøses udstødelse og verdens forfølgelser. Den slags pres vil de fleste slet ikke kunne klare. Det er kun de udvalgte, der kan gennemgå alle ting, og det er fordi, at Gud er med dem IGENNEM alle ting.

De religiøse ser ikke de levende Guds mænd og kvinder, som tjener Gud i dag - men når de gør, håner de dem, fordi de ikke ligner de helgener, som de selv fremholder og prøver at efterabe i det ydre. Nutidens Guds tjenere kigger nemlig ikke bagud. De kigger opad på Gud for at se, hvad Han gør. Og Han gør al tid alting nyt. Han gentager aldrig sig selv men gør hele tiden tingene på en ny måde.

Og det er fordi, omstændighederne konstant ændrer sig. Gud tilpasser sig lissom situationen og agerer efter den, så den på bedst mulig vis tjener Hans formål. Det er derfor, de døde kristne aldrig kan kende Guds levende tjenere; de bliver snydt, fordi de ser efter det udvortes - dét kan være en bestemt måde at gå på, tale på eller en særlig gestikuleren, en salvelsesfuld måde at sige “Halleluja” på, hvor det afgørende er, om man lægger trykket i starten eller i slutningen, eller om man kalker de rigtige grave; at man husker at påkalde Seymour’s navn som blåstempling af dagens tekst og besegler budskabet med eksempler på Wigglesworth’s tjeneste, så alle ubevidst tror, at vi har den samme Ånd, kraft og salvelse som han - selvom vi aldrig i vores vildeste øjeblik kunne have formået at tage imod ham og hans autrerede facon, hvis han havde stået iblandt os.

Jesus havde med vilje forklædt sig, så farisæerne ikke kunne kende Ham. Det samme har Han gjort med dig og mig, hvis du da har givet Ham lov til at udvælge dig til denne dårskab for verden, som gør, at de religiøse ikke kan tage imod det, du står for.

Grunden til dette er, at Gud ikke vil have de religiøse "med på vognen”, men at de skal udstilles som dårlige eksempler på frafaldne kristne - til skræk og advarsel for de, der virkelig vil vandre med Herren, så der kan blive sat et soleklart skel, imellem levende og døde. Det gør Gud idag, og det har han altid gjort. Dette er et ufravigeligt princip i kampen for sjælene og imellem Ham og Hans modstandere: at stille dem til åbenlyst skue og føre dem i sejrstog, som man gjorde det med krigsfanger på Bibelens tid.

Se til at du holder øje med Guds gerninger i dag - i stedet for at leve i en ikke-eksisterende fortid, som aldrig har været, som du tror, den var...