Kommer Corona-kristne
- i Himlen? -


Korona-kristne støtter den blodrøde regerings nedlukning af Guds Rige og påstår, at vi rent faktisk vinder ved det på den lange bane: "Se, hvor stor en berøringsflade vi har fået! Se, hvor mange der er med på vores online-møder!" Og mange andre dårlige undskyldninger har de, for ikke at efterleve skriftens Ord.


Jamen er dét da ikke Gudstjeneste efter Skriftens forordning? Nej, sand bibelsk Gudstjeneste foregår således:


“Hvad følger nu heraf Brødre? Når I kommer sammen, så har enhver en salme, eller en belæring, eller en åbenbaring, eller en tungetale, eller en udlægning; lad alt ske således at det tjener til Opbyggelse!” (1.Kor.14,26)


Altså, hvis vi ikke kommer sammen, så kan vi ikke opbygges, fordi nådegaverne ikke er i funktion.


Dette er også netop dét, de lunkne kirkeledere ønsker. De har i mange år ønsket at kontrollere deres menighed 100%, Og dét er svært, hvis den selv mener, den har nådegaver til både det ene og det andet.


Det er meget nemmere at håndtere “denne forbandede hob, som ikke kender loven…”, hvis de sidder stille på stolen uden at gøre sig gældende i forsamlingen. De skal helst ikke blande sig i Gudstjenesten og fjerne fokus fra præsten og svække hans personkult.


“Der, hvor Guds Ånd er, er der frihed!” Fordi der kan Gud og mennesker interagere via Helligånden, og vi kan give og modtage fra Gud igennem Kristi Legemes lemmer, de nådegaver Han har sat på legemet, således som Han ville…


I Kina, kommunistvirussens oprindelsesland, har man forstået dette og har i mange årtier mødtes off-line, selv om det helt sikkert er med livet som indsats. Der risikerer man både tortur, død og at ens familie lider samme grumme skæbne, hvis man bliver taget i at forsamles i Kristus.


Forestil dig at de fonærede, virkelighedsfjerne danske Corona-kristne havde været i deres situation? De var døde af skræk på stedet…


Hvis du vil opbygges i Den Hellige Ånd, må du komme sammen med de hellige. Her hjælper zoom-møder, gamle online-prædikener og “hyrdebreve” ingenting - kun bibelsk HÅNDSPÅLÆGGELSE, og det er uden handsker, mundbind, sprit og visir; disse ting viser nemlig kun, at du du er fyldt til randen med ateistisk socialistisk regeringsfrygt og politisk undertrykkelsestrang over for dine søstre og brødre.


Har du ikke tro til at overleve en snottet forkølelse, så har du endnu mindre tro til at nedbede Den Helligånds Dåb, helbredelse eller andre af Guds velsignelser over mennesker


"Herren vil tage enhver sygdom bort fra dig, og ingen af Egyptens svære sygdomme, som du nu kender, skal han påføre dig; men han skal lade alle dine fjender få dem.” (2.Mos.7,15)


Har du troen på Guds Ord? Eller er du en vantro, socialdemonkratisk Corona-kristen?