PROFETISKE SYNER

A. A. ALLENS SYN


A. A. Allens syn, som gud gav ham i 1954.


Dette er opfyldelsen af ez.39,6
- ilden over de fjerne strandes trygge indbyggere...

Læs mere...


OVE FALGS SYN


"Hvad Herren åbenbarede i et syn - givet mig under en evangelisationsrejse i Jylland i midten af september 1928. Synet angår den forløste og af nåde frigjorte kirke."


Læs mere...

ALPH LUKAU'S CORONA VISION


I 2018 fik pastor Alph Lukau en åbenbaring om, at en mørk sky ville komme over jorden.

Død og rygter om død alle steder over hele jorden ville sprede frygt overalt...


Læs mere...

KIM CLEMENTS SYN


Profeten Kim Clement forudsagde Donald J. Trumps præsidentvalg, 9 år før det skete, og alle hånede og lo ad ham.

Undtagen de, som kendte i Ånden, at profetien var fra Gud.


Læs mere...