DE 888 ÅR

Juda Rige

- Sydriget -


Noget af det mest fantastiske, jeg har set i Guds Ord, er Israels 888 år. 


Jeg er aldrig stødt på dem hverken i den fysiske litteratur eller på internettet, selvom jeg endda har søgt ihærdigt efter dem. Men jeg så dem i Heligåndens profetiske lys, imens jeg studerede Skrifterne. De fremkommer, hvis man læser kongebøgerne og tager udgangspunkt i det 480. år efter udvandringen fra Ægypten.


Hvis man derefter slavisk følger de to kongerækker og lægger regeringsperioderne sammen en efter en, kommer man på et tidspunkt til kong Josias af Judas' 31. regeringsår.


Dette år var det 888. efter udvandringen fra Ægypten, og i dette år led Josias og Juda et afgørende nederlag til Farao Neko af Ægypten, som satte Juda i skat, bortførte tronfølgeren og indsatte hans bror som statholder. Sydriget, Juda var efter 888 år som fri, selvstændig nation atter kommet under Ægyptens herredømme.


888 år fik Juda stamme i frihed. Dette er nøjagtig 111 år længere end Nordriget, Israel, fik, før de blev bortført til Assyrien.


I løbet af disse 888 år, som er talværdien af Jesus, blev Juda administreret af 5 Gudgivne tjenester


Moses, Josva, dommerne, profeterne og kongerne.


Disse 5 fremholdt Gud i Israel for at føre folket til den fulde åbenbarelse af Ham og sætte dem I stand til at opføre Hans tempel på Hans herligheds åbenbarelsessted i Jerusalem, og de er forbilleder på de 5 nytestamentlige apostoliske embeder: 


apostelen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren. (Ef.4,11)


Denne Guddommeligt indstiftede kvintét kalder vi “Guds hånd” - eller Hans fem fingre, hvormed Han bygger sin kirke.- 888 -
er talværdien af
- Jesus -

Det nye Testamente er skrevet på græsk.


Jesus kalder sig selv: "Alpha og Omega".

Disse to er hhv. det første og det sidste bogstav i det græske alfabet.

Det græske alfabet har 26 bogstaver.


Talværdien af YHWH, Guds navn, "Jeg Er" på hebraisk er 26 og henviser dermed jøderne til den nye pagt.

Tværsummen af 26 (2+6) er 8. 
8 er Guds tal for "ny begyndelse".

Den 8. dag er den første dag i den nye uge.

Israel skulle omskæres på den 8. dag


Talværdien af "Jesus" er 888.

Tværsummen af 888 er 6.

6 er menneskets tal (Åb.13.18)

Mennesket blev skabt på den 6. dag.


Jesus er MENNESKESØNNEN.