DE 7 ÅBENBARELSER

Uden syner

forvildes

- et folk -


De kristne taler meget om åbenbarelser, visioner, syner og drømme. De ønsker at få dem og søger dem også. Og når nogen påberåber sig at have fået en sådan åbenbaring, er der mange, der ikke “ransager Skrifterne” men uden videre tager forudsigelsen, synet, eller hvad det nu er, for pålydende.


For mange kristne er det dét, det hele drejer sig om; jo mere overnaturlige oplevelser nogen er villig til at prale af, jo mere tilbøjelige er de til at acceptere dem som værende fra Gud. For Gud er jo overnaturlig.

Det er klart, ifølge Skriften, at Gud giver sig selv og sin vilje tilkende på den overnaturlige måde, men syner og åbenbarelser skal vi først og fremmest have i Skriften.- Kirkens -

Åbenbarelser


Vi skal have LYS over Guds Ord, og hvor vi er i dét profetiske landskab, som Bibelen er. Det er Skrifterne, vi skal lære at navigere i. Ellers farer vi vild, og når der står “Uden syner forvildes et folk” er det først og fremmest indsigt i Skrifterne, det drejer sig om.


Og her mener jeg ikke alene dét at skabe sig en vidensbank; altså, at man er klar over eller kan huske HVAD der står, eller HVOR det står. Disse ting kan have betydning, men i sig selv er de uden betydning.

Det, det gælder om, er at forstå SAMMENHÆNGEN i Guds Ord, og det kunne Paulus og Bibelens kristne. Da Skrifterne blev nedfældet var der LYS over det profetiske landskab, og man agerede efter de principper, der var åbenbaret i Kristus, Han som også bærer navnet GUDS ORD.


“Stykkevist erkender vi” Guds frelsesplan, KRISTUS, og Han har givet os 7 stykkevise åbenbarelser, hvorigennem vi erkender Kristus, Menigheden, som er Guds frelsesplan, der skal åbenbare Guds VISDOM for “magterne og myndighederne i den himmelske verden”.


1.

RETFÆRDIGGØRELSE VED TRO (Rom.3.24, 5.1-9)


2.

HELLIGGØRELSE VED TRO (Heb.3.12, Rom.8.2-6)


3.

TROENDES DÅB (Ap.G.2.38, 8.36-38)


4.

KRISTI GENKOMST (1.Tess.4.13-18)


5.

DÅBEN MED HELLIGÅNDEN (Ap.G.1.4-5, 2.38)


6.

DE 9 NÅDEGAVER (1.Kor.12.8-11)


7.

DE 5 TJENESTER (Ef.4.11)


Disse 7 lærestykker er indstiftet af Gud; 7 institutioner til erkendelse af Kristus - fælles for ALLE kristne, en forudsætning for, at vi alle kan blive ét i ERKENDELSEN af Kristus.


- Kirkens -
Deformation


Men lyset forsvandt, og Menigheden forsvandt ind i middelalderens formalistiske mørke, under Den Katolske Kirkes enevældige herredømme.

Dette kalder vi Menighedens DEFORMATION, som blev en stykkevis realitet, efterhånden som gamle hedenske, babyloniske ritualer og symboler erstattede de sandheder, Helligånden havde nedfældet i Guds Ord.

I 1000 år, fra ca. 540 til 1540, lå der et slør over Guds Ord; Menigheden var indhyllet i katolsk overtro, maria- og helgendyrkelse og undergørende relikvier, og denne afgudsdyrkelse kom til udtryk i følgende 7 ERSTATNINGER for Guds 7-delte Kristusåbenbarelse.:


1.

Først blev de 5 apostolske tjenester erstattet af ubibelske forordninger som pave, kardinal, biskop, præst og munk.


2.

Dernæst blev de 9 nådegaver skiftet ud med relikvier, billeder og helgener, som ingen hjemmel har i Skriften.


3.

Og i stedet for Helligåndens Dåb; Guds bekræftelse over det helliggjorte liv, indstiftedes den ubibelske konfirmationen, som er menneskets bekræftelse af den ubibelske barnedåb.


4.

Den troendes dåb, fulde neddykkelse og begravelse med Kristus erstattedes med den katolske barnedåb


5.


Forventningen om bortrykkelsen og menighedens møde med Kristus i skyen forsvandt til fordel for den falske lære om skærsilden og dommedag


6.

Helliggørelsen ved tro blev ligeledes erstattet med helliggørelse ved egne gerninger.


7.

Retfærdiggørelsen ALENE af nåde ved tro blev erstattet med retfærdiggørelse ved tro OG gerninger.- Kirkens -
Reformation


De 7 åbenbarelser, som blev os frarøvet af paverne, gav Gud os tilbage igen, og dette blev afslutningen på Romerkirkens slavedømme; ét efter ét tilbageerobrede Guds folk de forjættede landområder. Dette kalder vi også for Menighedens Reformation, og den startede i begyndelsen af 1500-tallet og er staig i gang:


1.

RETFÆRDIGGØRELSE VED TRO: Rom.3.24, 5.1-9

Martin Luther fik en åbenbaring om, at vi ved tro er retfærdiggjort af Guds nåde, og at det ikke er muligt at være retfærdig i egen kraft, lige meget hvor meget, man anstrenger sig.


2.

HELLIGGØRELSE VED TRO Heb.3.12, Rom.8.2-6

Guds viste John Wesley, at også helliggørelsen gives ved tro, og at han var død oog korsfæstet med Kristus.


3.

TROENDES DÅB Ap.G.2.38, 8.36-38

Anabaptisterne så, at når man så var død med Kristus, skulle man også begraves. Den kristne dåb er en vanddåb, som udføres, EFTER man er kommet til tro.


4.

KRISTI GENKOMST 1.Tess.4.13-18

Atter var der nogen, der fik lys fra Gud. Adventisterne genoplivede de kristnes håb; at Herren kommer og henter sin Menighed, både vågne og hensovede.


5.

DÅBEN MED HELLIGÅNDEN - Ap.G.1.4-5, 2.38

Læren om tildelingen af “kraften fra det høje” ved håndspålæggelse, blev bragt os af tjenere som Moody, Finney og Torrey.


6.

DE 9 NÅDEGAVER - 1.Kor.12.8-11

Pinsevækkelsen i Azusa resulterede i, at Åndens gaver kom til live igen.


7.

DE 5 TJENESTER - Ef.4.11

Vækkelsen i Wales lærte os igen om Guds 5 apostoliske embeder og mundede ud i Den Apostoliske Kirke


Men Gud har jo givet mange åbenbaringer til sin menighed. Hvordan kan vi være sikre på, at det lige er DISSE 7 åbenbarelser, der udgør Guds restauration af Hans menighed? Det kan vi, fordi alt det andet,som Gud har tildelt os, er indbefattet i disse syv overordnede syn fra Skriften.


- Israels Syv -
Åbenbarelser


Og derudover har ALT i Menigheden har sit forbillede i Israel. “Loven er en SKYGGE af det, der skulle komme.” HELE gamle testamente pegede frem på Ham, som skulle komme og forløse Israel. Vi må således kunne forvente, at disse 7 åbenbarelser var tilstede i Guds Israel. Og det var de også. De er beskrevet i Romerbrevet 9,4-5:


“De er jo israelitter, dem tilhører…”


1. Førstefødselsretten

Israels førstefødselsret var et forbillede på den troendes genfødsel og guddommelige arveret.

"...en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene..."
(
Heb.12,23)


2. Herligheden

Schechinah, Guds herlighed, som dvælede i templets allerhelligste, er et forbillede på Helligånden, som er Guds herlighed, der hviler i Hans hus, menigheden; "...thi Herrens herlighed fyldte Herrens hus."
(1.Kg.8,11)


3. Pagterne

Pagterne er et forbillede på vanddåben, den gode samvittigheds pagt.
"...den dåb, som frelser jer: ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud."

(1.Pet.3:21)


4. Loven

Loven var et forbillede på den frihed, som vi har fået i Kristus
“Men den, der skuer ind i frihedens fuldkomne lov..."
(Jak.1,25)


5. Tempeltjenesten

Præsternes Gudstjeneste med de 9 guldredskaber (1.Kg.7,49-50)
er et forbillede på menighedens 9 nådegaver. (1.Kor.12,8-10)


6. Løfterne

Løfterne peger hen på forjættelsen om bortrykkelse, at Han kommer og henter os i skyen. 


7. Fædrene

- viser hen til udvælgelsen til tjeneste, de 5 apostolske embeder.De kristne har idag så meget med, at vi skal tilbage til urkristendommen. At vi skal leve og tjene Herren som de første kristne. Hvis det VIRKELIG er dét, I vil, så lad være med at tro på enhver fantastisk profeti, som foregives at være fra Helligånden.


Lad være med at tro på hver en ny, spændende skriftfortolkning, som bare bruger Jesus til at komme til noget andet.

Lad være med at tro, at englefjer, guldtænder, grædende billeder og alskens andet dæmonisk hedenskab skulle være fra Gud.

Tag hellere imod “…det Ord, som allerede ER indplantet i jer. Amen.