DE 777 ÅR

Israels Rige

- Nordriget -


Nordriget, Israels 10 nordlige stammer blev kaldt Efraim - efter den største af dem - eller slet og ret Israel, fordi det vitterligt var hele Israel - med undtagelse af Juda stamme. Sikkert også fordi de 10 nordlige stammer betragtede sig selv som ”det sande Israel”, som havde retten på sin side ved løsrivelsen fra Juda (1. Kg 12.16)


Sandheden var imidlertid den, at de i vantro mod Guds ord havde ladet skjult misundelse drive dem til at frasige sig deres del af messiasforjættelsen til Juda og i stedet bekende sig til to guldkalve (1. Kg 12.30).


Benjamin var så lille efter de øvrige stammers udryddelseskrig imod den (Dom. 20.48), at den regnedes med til Juda.


Men Israel som således løsrev sig fra Juda’s overherredømme efter kong Salomos død, eksisterede som fri og selvstændig nation efter trælleriet i Ægypten i nøjagtig 777 år, 7 måneder og 7 dage.

Dette kan verificeres ved en sammentælling ud fra de to kongerækker i kongebøgerne, som er opstillet herunder.