DE 9 NÅDEGAVER

Tjenesten

- i Templet -


Der brugtes af præsterne ved Gudstjenesten i templet i Jerusalem 9 forskellige redskaber, som var fremstillet i rent guld. Disse redskaber brugtes i det hellige til vedligeholdelse af ilden på guldlysestagerne, og de var følgende:


"...blomsterbægrene, lamperne og lysesaksene af guld, fadene, knivene, skålene, kanderne og panderne af fint guld, hængslerne..." (1.Kg.7,49b-50a)


Disse 9 guldredskaber var forbilleder på den nytestamentlige menigheds 9 nådegaver:

Der er forskellige nådegaver, men Ånden er den samme; der er forskellige tjenester, men Herren er den samme; der er forskellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Og Åndsåbenbarelse gives den enkelte til fælles gavn. En gives der nemlig ved Ånden at tale med visdom; en anden at tale med kundskab ifølge den samme Ånd; en gives der tro ved den samme Ånd; en anden nådegaver til at helbrede ved den ene Ånd; en at udføre undergerninger; en anden at profetere; en at bedømme ånder; en anden forskellig slags tungetale; og atter en anden at udlægge tungetale. (1.Kor.12,4-10)


Disse 9 nådegaver er ikke de eneste, som Gud har udrustet sin menighed med. Der er også andre egenskaber, som er i kirkens besiddelse såsom; nådegave til at leve ugift og afholdende (1.Kor.7,7) eller "...til at hjælpe, til at styre..." (1.Kor.12,28b)


Men de 9 er i en kategori for sig. Og de er følgende:


1. Visdom, 2. Kundskab, 3. Tro, 4. Helbredelse, 5. Undergerninger, 6. Profeti, 7. Åndsbedømmelse, 8. Tungetale, 9. Udlæggelse.


Disse 9 gaver er de redskaber, hvorved Helligånden udøver Gudstjenesten  i Kristi Legeme, menigheden, som er Guds tempel i den nærværende nådens tidshusholdning:


"Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?" (1.Kor.3,16)


På samme måde som præsterne, som forestod Gudstjenesten i lovens tid, udførte deres Gudstjenestelige handlinger ved de 9 førnævnte guldredskaber, udfører Helligånden idag Gudstjenesten i menigheden ved de 9 nådegaver, som Han har givet til opbyggelsen og vedligeholdelsen af kirken, Guds tempel.


Præsteskabet bliver herved et billede på Helligånden, som til forskel fra Faderen og Sønnen er tilstede og virkende i alle de troende og på mange forskellige lokationer på én gang, samtidigt.